Roll of Honour

The Roll of Honour recognizes students who have excelled in academics in the S.S.C. Board examinations. Congratulations and God bless our students in their future plans.

Year

Name

% age

2018 NAIK SANDHYARANI 94.40
2017 Patil Rishabh Vijay 91
2016 Memon Mahek 92.80
2015 Aliasgar Sanwarwala 93.60
2014  Saboowala Zishan K.  91.40
2013 Shaikh Nasir I. 90.36
2012 Chauhan Mamata A. 90.55
2011 Pawar Vidya Vijay 93.84
2010 Mitawala Saifuddin  92.55
2009 Pravin Prabakaran / Shaikh Md.Aquib A. 87.84
2008  Heena B.Shaikh 87.38
2007  Sharvari V. Patil 83.84
2006  Alifya Kankoriwala 87.33
2005  Jimmy Sonigara  81.33
2004  Kanchwala Mohammed.S 84.13
2003  Singh Shwera S  86.40
2002  Hitawala Abbas B 89.73
2001  Jain Prakash Kumar 76.93
2000  Sandesh B.Singh 84.00
1999 Tushar bansal  81.20
1998  Arun Prabhu G 82.93
1997 Martis Cheryl Silvia Paul 81.33
1996  Latesaheb Abizar A 81.60
1995  Naik K Narayan  85.00
1994  Pushpangandan Simy  88.85
1993  D’souza Raymond M  84.85
1992  Ghadge V.K.Dnyaneshwar 87.00
1991  Patil Makrand V 87.00
1990  Adwal P.R.Chandrakant 87.42
1989  Krishnawamy  Sriram  84.00
1988  Ujjainwala Yusuf M 84.14
1987  Rao Pravinkumar  88.52
1986 Motiwala Quaeed Johar 85.57
1985 Khiani Kanchan P 84.42
1984 Chavan Vidya P 87.00
1983 Mahesh Raghvan 87.43
1982 Tasneem Asgarli 84.85
1981 Mirji Preeti R 82.00
1980 Zaveri Nurulain T 84.00
1979 Apte Jitendra M 84.85
1978 Abbasi Zia Ulhasan S 79.85
1977 Apte Nitin M 86.28
1976 Kamath Sateesh S 80.00
1975 Lele Vikram R/ Iyer Anathanarayanan 78.00
1974 Cardoza Paul A 76.14
1973 Almeida Xavier S. 62.37
1972 Fernandes Richard A. 73.00
1971 Pillai Somsasunder M. 68.00
1970 Saldanha Celine 66.12
1969 Bhojey Liza 71.25
1968 Jadhav Deepak J. 71.85